ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИТ ОПЕРАЦИИ“

Инвестбанк

София, Sofia City, Bulgaria

Пълно работно време

Банково дело, Кредитиране, Застраховане

{{field.value|getBooleanValue}}

Nov 8

„Инвестбанк” АД утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики. За своя екип, Банката търси да назначи мотивирани професионалисти за позицията:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИТ ОПЕРАЦИИ“ 

Вашите отговорности са:

 • Изпълнявате всички дейности, свързани с нормалното стартиране, протичане и приключване на счетоводния ден;
 • Участвате в провеждането на тестове, актуализацията, настройването, надграждането и отстраняването на некоректни функционалности на Програмните продукти;
 • Участвате в провеждането на обучения и консултиране на служители на Банката;
 • Участвате в изготвянето и поддържането на инструкции за работа с програмните продукти на Банката;
 • Подпомагате служителите на Банката в преодоляване на възникнали трудности при работа със софтуерните продукти и компютърните конфигурации;
 • Отговаряте за изпълнение и окомплектоване на чек листите по дневните обработки и вечерно приключване;
 • Пускате автоматични обработки на данните в счетоводната система;
 • Дефинирате група потребители в системата, поддържате картотека на типовите права за достъп и отговаряте за предоставените, отнети или променени права;
 • Решавате потребителски проблеми, свързани със системите, които поддържате;

От Вас очакваме:

 • Най-малко 3 години опит в информационните технологии или счетоводство;
 • Познаване на банковите дейности и процеси е предимство;
 • Опит с банков софтуер е предимство;
 • Умения за работа с данни, скриптове и програми;
 • Умения за решаване на проблеми;
 • Висше техническо или икономическо образование;
 • Отлични компютърни умения и опит в работата с бази данни /SQL, ORACLE/;
 • Владеене на технически английски език.

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност за професионално и кариерно развитие;
 • Възнаграждение съобразено с отговорностите и пазарните нива в сектора;
 • Възможност за усъвършенстване на придобитите знания и умения, както и изграждане на нови;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Ваучери за храна на стойност 200 лв;  
 • Карта за спорт с достъп до над 900 спортни обекта в цялата страна;
 • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги на Банката;
 • Много добра работна среда.

Станете част от екипа ни като изпратите актуална автобиография. На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Влезте в профила си, за да кандидатствате.

{{notification.msg}}