ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "МОНИТОРИНГ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПРОБЛЕМНИ ЕКСПОЗИЦИИ"

Инвестбанк

София, Sofia City, Bulgaria

Пълно работно време

Банково дело, Кредитиране, Застраховане

{{field.value|getBooleanValue}}

Nov 8

„ИНВЕСТБАНК” АД утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики. За своя екип, Банката търси да назначи мотивирани професионалисти за позицията:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "МОНИТОРИНГ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПРОБЛЕМНИ ЕКСПОЗИЦИИ"

Отговорности на позицията:

 • Извършва цялостен анализ и проучване на проблемни експозиции, вкл. анализи и справки на база записвания в счетоводната система.
 • Осъществява всички необходими действия по преструктуриране и/или събиране по съдебен ред на проблемни и съдебни експозиции и по събиране на вземанията на Банката по възложените експозиции в сътрудничество с юрисконсултите в Дирекцията.
 • Изготвя покани, извлечения от счетоводни книги, справки за размера на дълга и други документи, необходими пред съд, съдебни изпълнители и други институции.
 • Изготвя стратегия за изпълнение и предложения по съдебни експозиции.
 • Консултира и подпомага при необходимост юрисконсултите от дирекцията и другите експерти от отдела при осъществяване на дейността им.

Изисквания към кандидатите:

 • Минимум 3 години професионален опит в банкова институция, в областта на събиране на вземания и/или преструктуриране на кредити;
 • Познания за процеса на принудително изпълнение по реда на ГПК, ЗОЗ и ТЗ, съобразно с целите и отговорностите на позицията;
 • Висше икономическо образование;
 • Владеене на чужд език е предимство;
 • Отлична компютърна грамотност (Microsoft Office);
 • Активен шофьор, възможност за пътуване в страната при необходимост.

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност за професионално и кариерно развитие;
 • Възнаграждение съобразено с отговорностите и пазарните нива в сектора;
 • Възможност за усъвършенстване на придобитите знания и умения, както и изграждане на нови такива;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Карта за спорт с достъп до над 900 спортни обекта в цялата страна;
 • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги на Банката;
 • Много добра работна среда.

Станете част от екипа ни като изпратите актуална автобиография. На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Влезте в профила си, за да кандидатствате.

{{notification.msg}}