Юрисконсулт в отдел "Правно обслужване на кредитната дейност"

Инвестбанк

София, Sofia City, Bulgaria

Пълно работно време

Банково дело, Кредитиране, Застраховане

{{field.value|getBooleanValue}}

Nov 8

Инвестбанк АД се стреми да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики. За своя екип, Банката търси да назначи ориентирани към резултатите и мотивирани професионалисти за позицията:

Юрисконсулт в отдел "Правно обслужване на кредитната дейност"

Отговорности на длъжността:

• Правно обезпечаване на процеса по кредитиране, предоговаряне и преструктуриране на кредитни експозиции на корпоративни и ритейл клиенти;

• Изготвяне и съгласуване на проекти на договори, анекси и споразумения, свързани с отпускане и обезпечаване, предоговаряне и преструктуриране на експозиции;

• Участие в срещи и преговори с потенциални и настоящи клиенти на Банката, с оглед разрешаването на възникнали въпроси с юридическа сложност;

• Предоставя правни становища и консултации при разработването на вътрешнонормативни актове и регулаторни документи в Банката;

• Осъществяване на процесуално представителство;

• Предоставяне на правни съвети на ръководните органи на Банката и на длъжностни лица, оторизирани с функции по разрешаване, управление, промяна и преструктуриране на кредитни сделки.

Изисквания към кандидатите:

• Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;

• Най-малко 2 години професионален опит в правно обслужване на кредитния процес, опит в банкова институция е предимство;

• Доказан практически опит в областта на разработване на юридически издържани решения в областите на кредитирането, предоговарянето и преструктурирането на кредитни експозиции;

• Отлично познаване на Закон за кредитните институции и наредби по прилагането му, гражданското, гражданско процесуалното и търговското законодателство;

• Комуникативност и умения за водене на преговори;

• Добра организация на работата и спазване на крайните срокове;

• Владеене на английски език е предимство;

• Отлични компютърни умения.

При нас ще получите: 

• Приятелски настроен екип от професионалисти;

• Непрестанно усъвършенстване и придобиване на нови знания и умения;

• Възможност за професионално и кариерно развитие;

• Участие във вътрешни и външни обучения;

• Конкурентно възнаграждение и социален пакет;

• Допълнително здравно осигуряване;

• Карта за спорт с достъп до над 900 спортни обекта в цялата страна;

• Ваучери за храна на стойност 200лв.

• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги на Банката.

Ако предлаганата от нас възможност представлява професионален и личен интерес за Вас, моля кандидатствайте като изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо. Кандидатите одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Влезте в профила си, за да кандидатствате.

{{notification.msg}}