ЕКСПЕРТ ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА КРЕДИТНИ СДЕЛКИ

Пощенска банка

София, Sofia City, Bulgaria

Пълно работно време

Банково дело, Кредитиране, Застраховане

{{field.value|getBooleanValue}}

Nov 14

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:


Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;

Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;

Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;

Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.


Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. 

Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.


За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.


За Управление "Централизирано одобрение на кредитни сделки и Контрол на риска“ / ЦУ Пощенска банка търси да назначи отговорен, мотивиран, с добри анализаторски умения и ориентиран към постижения


ЕКСПЕРТ "ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА КРЕДИТНИ СДЕЛКИ"


Основни отговорности за позицията са:

 • Извършва анализ и оценка на платежоспособността на клиентите на база предоставена информация и след проверки в централизирани регистри, съобразно критериите на действащата кредитна политика на Банката;
 • Ангажира се пряко за своевременната и качествена обработка на възложените кредитни искания, контролира коректността на въведените данни и предлага адекватни решения според конкретния случай;
 • Предлага варианти за реструктуриране на съществуващи експозиции на клиенти със затруднения в плащането;
 • Проверява степента на обезпеченост, съгласно представената оценка на предложеното за обезпечение имущество;
 • При необходимост изготвя отчети и анализи свързани с дейността.


Какви са нашите изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Отлични аналитични и организационни умения;
 • Способност за ефективна работа в екип, под напрежение, приоритизиране на задачите и спазване на срокове;
 • Задължителен професионален опит в областта на кредитирането и/или реструктурирането;
 • Задължителен професионален опит в банковата сфера;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Отлична компютърна грамотност: Word, Excel.


Предлагаме ти:

 • Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране; 
 • Възможност за професионално и личностно развитие;
 • Ясно дефинирани кариерни пътеки;
 • Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;  
 • Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
 • Работа в приятелскa и динамична среда;
 • Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
 • Карта Multisport на преференциална цена;
 • Преференции при ползване на банковите ни продукти; 


Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати автобиография и актуална снимка.

Контакт ще бъде осъществен с предварително одобрените кандидати при пълна конфиденциалност.

Влезте в профила си, за да кандидатствате.

Пощенска банка

Решения за твоето утре

{{notification.msg}}