Експерт към екип „Наемни договори – недвижима собственост“

Банка ДСК

София, Sofia City, Bulgaria

Пълно работно време

Банково дело, Кредитиране, Застраховане

{{field.value|getBooleanValue}}

Nov 14

В Банка ДСК се стремим непрестанно да предоставяме най-доброто изживяване на нашите клиенти, като им предлагаме иновативни дигитални решения и отлично обслужване в офисите ни.

Всичко това няма да е възможно без силен екип, така че нашият най-ценен актив остават хората, които работят в Банка ДСК. Ние ще продължим да търсим и развиваме техния талант и експертиза, защото това е екипът, който отличава нашата „Банка като хората“.

Ние търсим:

Експерт към екип „Наемни договори – недвижима собственост“


Нашите принципи са:

•Работя с фокус върху клиента

•Мисля като собственик

•Постигам бързи резултати с малки екипи

•Комуникирам честно и открито


Твоята роля в екипа е:

•Предпроектни проучвания на недвижими имоти, предвидени за проектиране

•Организиране на огледи и проучване на недвижими имоти в страната и комуникация с контрагенти за сключване на договори за покупка, наемане и отдаване под наем на имоти

•Проучване и анализ на състоянието и цените на пазара на недвижими имоти в страната;

•Управление на действащи договори за наем на недвижими имоти

•Обследване на потенциала на недвижими имоти, анализ и проучване на документацията на недвижими имоти

•Подготвяне на документация по организирането на процеса и документооборота за наемане на недвижими имоти/банкови офиси и отдаване на имоти под наем

•Изготвяне и администриране на документооборота на банката във връзка с наемане, отдаване под наем, придобиване на недвижима собственост

•Изготвяне на справки, отчети, изработване на проекти на договори за наем, поддържане на бази данни и данни за имотен регистър

•Изготвяне на официална кореспонденция и комуникация с контрагенти, институции , физически и/или юридически лица

•Работа с документи за собственост, изследване на проблемни имоти, изчисляване и съставяне на разпределителни протоколи и др. свързани документи с управлението на имоти в режим на ЕС


Това е твоята позиция, ако имаш:

•Образование – висше - инженерно техническо, икономическо или юридическо (технически, социални и/или природно-научни науки)

•Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж по специалността

•Добри теоретични и практически познания в областта на вещното право, строителството, управлението на недвижими имоти

•Много добри комуникативни способности, още по-добра писмена култура, умения за работа в екип, отговорност и организираност

•Много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook, MS Project, Power Point);

•Свидетелство за управление на МПС кат. В

•Желателно е владеенето на английски език – писмено и говоримо

•Свидетелство за управление на МПС кат. В е предимство


Ние ти предлагаме:

•Позитивна и динамична среда и многобройни възможности за кариерно развитие

•Ваучери за храна в размер на 200 лв. на месец

•Допълнително здравно осигуряване

•Изгодни условия за жилищно и ипотечно кредитиране

•Мулти спорт карта на преференциални цени

•23 дни платен годишен отпуск


Ако позицията представлява интерес за теб, ще се радваме да разгледаме твоята кандидатура.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.

Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.

Влезте в профила си, за да кандидатствате.

Б

Банка ДСК

"Банка като хората"

{{notification.msg}}