Стажантска програма "ДСК Старт в кариерата" - Централен Бек Офис - София

Банка ДСК

София, Sofia City, Bulgaria

Стаж

Банково дело, Кредитиране, Застраховане

{{field.value|getBooleanValue}}

Nov 14

В Банка ДСК се стремим непрестанно да предоставяме най-доброто изживяване на нашите клиенти, като им предлагаме иновативни дигитални решения и отлично обслужване в офисите ни.

Всичко това няма да е възможно без силен екип, така че нашият най-ценен актив остават хората, които работят в Банка ДСК. Ние ще продължим да търсим и развиваме техния талант и експертиза, защото това е екипът, който отличава нашата „Банка като хората“.


Ние търсим:

Стажант в Дирекция "Администрация и мониторинг на кредити на граждани - Централен Бек Офис", гр. София


Формат на програмата:

 • Платен стаж;
 • Продължителност от 3 до 6 месеца;
 • 4 или 6 работни часа на ден.


Изисквания към кандидатите за стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“:

 • Студенти, независимо от формата им на обучение, в т.ч. учащи във висши учебни заведения в чужбина;
 • Студенти от първи до четвърти курс от бакалавърската си степен на образование;
 • Студенти в процес на придобиване на магистърска степен;
 • Студенти, които се дипломират в същата година;
 • Задължително условие за всички кандидати е да познават добре MS Office;
 • Необходимо е учебната сфера на кандидатите да съвпада или да се доближава с тази на звеното, за което кандидатстват;
 • Препоръчително, но не задължително условие е - кандидатите да владеят английски език.


Основни дейности:

 • Запознаване с дейността на бек офиса в банката;
 • Кредитна администрация и мониторинг на кредити на физически лица и спецификите на стоковото кредитиране;
 • Администриране и мониторинг на кредити на граждани, с основен фокус върху обработката на стоковите кредити.


Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Копие от студентска книжка.


Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.

Влезте в профила си, за да кандидатствате.

Б

Банка ДСК

"Банка като хората"

{{notification.msg}}