Експерт в Отдел „Одобрение на кредити малък бизнес“ - по заместване гр. Варна

Банка ДСК

Варна, Varna, Bulgaria

Временна работа

Банково дело, Кредитиране, Застраховане

{{field.value|getBooleanValue}}

Nov 15

В Банка ДСК се стремим непрестанно да предоставяме най-доброто изживяване на нашите клиенти, като им предлагаме иновативни дигитални решения и отлично обслужване в офисите ни.

Всичко това няма да е възможно без силен екип, така че нашият най-ценен актив остават хората, които работят в Банка ДСК. Ние ще продължим да търсим и развиваме техния талант и експертиза, защото това е екипът, който отличава нашата „Банка като хората“.


Ние търсим:

Експерт в Отдел „Одобрение на кредити малък бизнес“ - по заметване

Локация:Централно Управление, гр. Варна


Нашите принципи са:

• Работя с фокус върху клиента

• Мисля като собственик

• Постигам бързи резултати с малки екипи

• Комуникирам честно и открито


Твоята роля в екипа е:

• Анализ и преценка на кредитоспособността на дружества в сегмент Малък бизнес.

• Изготвя независима и аргументирана оценка относно кредитния и търговски риск на клиента и обследваната кредитна експозиция;

• Предоставя решения във връзка със съгласуване на инвестиционната дейност на дъщерни компании на Банка ДСК ЕАД;

• Набира допълнителна информация по внесените предложенията за кредити, с оглед оптимизиране на кредитния риск;

• Осъществява контрол за съответствие на кредитната политика, отрасловата принадлежност на клиентите и др. в това число и съответствие на кредитните сделки относно одобрените продуктови условия на Банка ДСК АД;

• Поддържа високи стандарти на поверителност и етика, работейки с чувствителна търговска информация.


Това е твоята позиция, ако имаш:

• Образование – Висше икономическо.

• Образователно-квалификационна степен Бакалавър.

• Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в областта на банковото дело и финансите и по-специално кредитиране на фирми (Микро/МСП).

• Да познава и умее да прилага основните нормативни актове като Закон за кредитните институции, наредби на БНБ, Търговски закон, Валутен закон, Данъчно-процесуален кодекс, Закон за задълженията и договорите, Закон за особените залози, Закон за счетоводството, Закон за ДДС, Закон за корпоративно подоходно облагане, Закон за мерките срещу изпиране на пари, Национални счетоводни стандарти.

• Да има много добри комуникативни способности, умения за работа в екип, инициативност и отговорност.


Ние предлагаме:

• Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара

• Възможност за професионално развитие в сферата на корпоративното кредитиране и управление на кредитният риск;

• Работа в динамична среда, атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати, както и гъвкаво работно време.

• Ваучери за храна в размер на 200лв. на месец

• Бонусна система в зависимост от постигнатите резултати

• Допълнително здравно осигуряване

• 20+3 дни платен годишен отпуск

• Изгодни условия за жилищно и ипотечно кредитиране

• Мултиспорт карта на преференциални цени


Ако позицията представлява интерес за Вас, ще се радваме да разгледаме Вашата кандидатура.


Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност. Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.

Влезте в профила си, за да кандидатствате.

Б

Банка ДСК

"Банка като хората"

{{notification.msg}}