Групов Мениджър "Оспорени картови плащания"

Банка ДСК

София, Sofia City, Bulgaria Hybrid

Пълно работно време

Банково дело, Кредитиране, Застраховане

{{field.value|getBooleanValue}}

Nov 15

В Банка ДСК се стремим непрестанно да предоставяме най-доброто изживяване на нашите клиенти, като им предлагаме иновативни дигитални решения и отлично обслужване в офисите ни.

Всичко това няма да е възможно без силен екип, така че нашият най-ценен актив остават хората, които работят в Банка ДСК. Ние ще продължим да търсим и развиваме техния талант и експертиза, защото това е екипът, който отличава нашата „Банка като хората“.

Нашите принципи са:

• Работя с фокус върху клиента

• Мисля като собственик

• Постигам бързи резултати с малки екипи

• Комуникирам честно и открито


Основни задължения:

• Организира и контролира дейностите по проверка и анализ на оспорените плащания;

• Координира и осъществява контрол върху работата на служителите в отдела;

• Следи процеса и коректността на обработката на молби, сигнали, запитвания, жалби, рекламации към международни картови организации и националния картов оператор и осъществява контрол върху изпълнението им;

• Взаимодейства с представители на други структури, ангажирани с процеса по оспорване на транзакции;

• Участва в разработване на вътрешни нормативни актове, регламентиращи организацията по обслужване с банкови карти, както и на задания към разработчици на софтуер;

• Следи и анализира качеството на предлаганите от страна на Банката услуги, касаещи оспорвания с банкови карти;

• Осъществява контакти с международните организации и националния картов оператор по повод на картови разплащания, участва в изготвянето на необходимите документи, уреждащи взаимоотношенията с тези организации;

• Изготвя справки и отчети, свързани с дейността на звеното;

• Отговаря за систематизиране и съхраняване на информацията и поддържане на актуална база данни за статута на всяка преписка по жалби на клиенти в електронен формат;

• Участва в обучение на служителите;

• Извършва анализ на жалбите и прави предложения за подобрения и оптимизации;

• Организира и контролира изпълнението на мероприятията по опазването на банковата и служебна тайна и личните данни на клиентите, както и по спазване изискванията на PCI DSS.


Изисквания за заемане на длъжността:

• Образователно-квалификационна степен „бакалавър”/”магистър”;

• Опит от работа с картови продукти на Банка ДСК или други институции и познаване на процесите при плащания с карти;

• Задължително ползване на английски език;

• Отлична компютърна грамотност;

• Комуникативни способности, инициативност, ориентация към постигане на резултати;

• Умения за работа в екип.


Ние предлагаме:

• Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;

• Ваучери за храна в размер на 200 лв. на месец;

• Допълнително здравно осигуряване;

• Изгодни условия за жилищно и ипотечно кредитиране;

• Мултиспорт карта на преференциални цени;

• 23 дни платен годишен отпуск.


Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.

Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.

Влезте в профила си, за да кандидатствате.

Б

Банка ДСК

"Банка като хората"

{{notification.msg}}